VANCOUVER VASTGOED
TOEGANKELIJK, FLEXIBEL EN SLAGVAARDIG

Vancouver Vastgoed is een onafhankelijke ontwikkelaar die voor eigen risico maar ook samen met corporaties, gemeenten en andere marktpartijen duurzame woningbouwprojecten ontwikkelt en realiseert. Projecten welke volledig voldoen aan de eisen van de eindgebruiker en die in harmonie zijn met de omgeving en de maatschappelijke randvoorwaarden, in uitbreidingsgebieden maar ook bij binnenstedelijke herstructureringen.
Vancouver Vastgoed heeft oog voor kwaliteit. In een steeds veranderende markt zijn nieuwe concepten en oplossingen nodig om te komen tot een optimaal resultaat. Vancouver Vastgoed is een flexibele, creatieve en duurzame partner, die constructief meedenkt en naar nieuwe oplossingen zoekt. Vanwege de korte lijnen is Vancouver Vastgoed een toegankelijke, flexibele en slagvaardige partij om mee samen te werken.